Garantie

Uw URBO-scooter wordt gedekt door een beperkte garantie van 6 maanden


GARANTIEBEPERKINGEN:

1. Een jaar garantie op het hoofdgedeelte inclusief stuur, dek, vorken, motor, oplader en bedieningspaneel.

2. 6 maanden garantieperiode voor de batterij (dekt defecten, maar dekt geen verslechtering van de prestaties)

3. Kunststof decoratieve hoes, stuurgrepen, banden en wielen vallen niet onder enige garantie.

4. De garantie vervalt indien:

  • De sabotagebestendige verzegeling in het bedieningspaneel is verbroken
  • De batterij is oververhit of opgeslagen bij een temperatuur boven of onder de aanbevolen parameters
  • De scooter of accu is op enigerlei wijze beschadigd door opzet of grove opzet
  • Er is enig teken van binnendringend water in een deel van de scooter
  • De scooter is niet regelmatig onderhouden en geserviced

 

Voor elke garantieclaim is een aankoopbewijs vereist. Alle garanties moeten lopen via de winkel waar u dit product hebt gekocht.